Home |  Bedrijfsprofiel |  Werkterreinen |  Contact

Overheidsmediaton

Een nieuwe vorm van geschillenbeslechting tussen overheids- instanties en burgers of andere private partijen is mediation.
Bij mediation staat het conflict centraal en niet het juridisch geschil.

Juridische procedures verzieken vaak de verhoudingen. Veel tijd, moeite en geld gaan verloren met langdurige processen. Vaak is er sprake van ergernis en onbegrip. Maar wat was de aanleiding? Was met een beetje begrip voor elkaars standpunt niet sneller een oplossing mogelijk geweest? Heeft de communicatie gefaald?

Een onafhankelijke instantie (de mediator) - met kennis van de bestuurlijke cultuur en de nodige juridische achtergrond - kan soms iets lostrekken.

 

 

Van Zuidam Public Affairs

Het blijkt dat er bij veel gemeenten nauwelijks expertise aanwezig is om een helder mediationtraject op te zetten. Om allerlei ‘wilde’ experimenten te vermijden, is goede voorlichting noodzakelijk.Als introductie heeft Van Zuidam in 2006
een brochure geschreven:

Mediation in het openbaar bestuur,
een nieuwe kijk op conflictbehandeling bij de overheid,
in het bijzonder bij gemeenten
.

Download brochure (pdf-formaat, 79 kB)

  Van Zuidam Public Affairs Boxtel Terug >>