Home |  Bedrijfsprofiel |  Werkterreinen |  Contact

HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN
Regeling woonfaciliteiten voor Midden- en Oost-europese werknemers

europa

Werknemers uit de meeste EU-landen mogen zonder enige belemmering werken in Nederland. Zij zijn veelal werkzaam in de agrarische sector, horeca en in de bouw.Het EU-verdrag verbiedt enige vorm van discriminatie op het gebied van werkgelegenheid. Daarom zullen deze mensen ook op een fatsoenlijke manier (tijdelijk) moeten worden gehuisvest. Zonder adequate huisvesting en bijkomende voorzieningen zullen er "grijze circuits" ontstaan.

 

Het huisvestingsbeleid is een GEMEENTELIJK beleid. Zo heeft iedere gemeente een eigen opvatting over wettelijke regelingen en een eigen interpretaties van de begrippen 'vergunningen', 'gedogen' en 'handhaving'. Een zeer onduidelijke situatie voor werkgevers die verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van hun werknemers.

Dirk van Zuidam is vanwege zijn kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting gevraagd zitting te nemen in diverse overlegcircuits waarin gemeenten, provincies en inspecties participeren. Zo vervult hij een advies- en klankbordfunctie voor gemeenten en bedrijfsleven en adviseert hij in concrete gevallen.

Ook adviseert hij de bonafide uitzendorganisaties over de huisvesting van arbeidsmigranten.

  Van Zuidam Public Affairs Boxtel Terug >>