Home |  Bedrijfsprofiel |  Werkterreinen |  Contact

Advies

Bent u van plan iets te ondernemen, een project of activiteit op te starten, dan kunt u op onverwachte momenten te maken krijgen met de overheid. Laat u van tevoren op de hoogte stellen van uw rechten of plichten, van mogelijkheden en onmogelijkheden.

Vermijdt trajecten waar u nauwelijks in thuis bent en waarbij u kunt vastlopen in bestuurlijke en ambtelijke circuits. Bestuurlijke procedures zijn meestal het gevolg van een verkeerde aanpak en kunnen in veel gevallen voorkomen worden.

Ook anderszins kan het consulteren vooraf van nut zijn. Wellicht zijn er mogelijkheden voor subsidie.

 

 

  Van Zuidam Public Affairs Boxtel Terug >>