Home   Bedrijfsprofiel |  Werkterreinen |  Contact

Bedrijfsprofiel

Dirk van ZuidamVan Zuidam Public Affairs is in 1996 opgericht door mr. Dirk van Zuidam. Na zijn periode in het openbaar bestuur werd hij steeds vaker door bedrijven gevraagd om hun belangen te behartigen, met name bij gemeenten. De oprichting van het bureau was een logisch gevolg daarvan.

De werkzaamheden van het bureau hebben met elkaar gemeen, dat bij alles de overheid op een of andere wijze een rol speelt. In beginsel houdt het bureau zich bezig met zaken die raakvlakken hebben met de overheid of met non-profit organisaties en dus niet alleen met belangenbehartiging, zoals lobby-activiteiten.

Van Zuidam Public Affairs voelt zich vooral thuis op het speelveld van de gemeentelijke overheid.
Rijk en provincie schuiven steeds meer taken door naar de gemeenten, waardoor een ruimere marge van onderhandelen ontstaat.

 

 

Wie kunnen opdrachtgevers zijn?

Het bedrijfsleven, organisaties, instellingen en particulieren, maar aan de andere kant ook non-profitorganisaties en de overheid zelf.

Afhankelijk van de opdracht wordt door het bureau voorzien in functies als seniorconsultant, interim-manager, projectleider, procesbegeleider, bestuurskundig adviseur of bestuursjurist. Bij iedere opdracht wordt zonodig gebruik gemaakt van andere ervaren adviseurs met een uitstekende bestuurlijke of ambtelijke achtergrond.Curriculum Vitae   
mr. D. van Zuidam   
  Van Zuidam Public Affairs Boxtel 06-10053946